odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.)

Central European Parliaments. First Decade of Democratic Experience and Future Prospectives

Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.). 2004. Central European Parliaments. First Decade of Democratic Experience and Future Prospectives. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.

Sborník příspěvků shrnuje výsledky první dekády fungování demokracie v zemích střední Evropy z hlediska významu národních parlamentů.