recenzovaný článek
Hamplová, Dana

Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a data ISSP 2008

Hamplová, Dana. 2010. „Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a data ISSP 2008.“ Naše společnost 8 (1): 3-8. ISSN 1214-438X.

Článek popisuje českou religiozitu a ukazuje, že Češi nejsou tak sekularizovaným národem, jak se často předpokládá. Základním argumentem je, že ačkoliv je podíl vyznávajícího obyvatelstva i návštěvnost bohoslužeb relativně nízká, v české společnosti je značně rozšířená víra v magii.