Stáhnout PDF (212.74275 MB)
odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Blanka Řeháková

Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 - Náboženství

Hamplová, Dana, Blanka Řeháková. 2009. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 - Náboženství. Sociologické studie / Sociological Studies 09:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 139 s. ISBN 978-80-7330-163-7.

Studie zpracovává data z reprezentativního výzkumu české religiozity uskutečněného v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP v roce 2008. Práce je svým zaměřením empirická a kvantitativní a jejím hlavním cílem je popsat, jak tento reprezentativní výzkum českou religiozitu zachycuje. V úvodní části se zabýváme postavením náboženství v moderních společnostech a rozlišujeme mezi tradičním a alternativním (detradicionalizovaným náboženstvím). Poté se věnujeme tradičnímu institucionalizovanému náboženství a analyzujeme, kdo v českém případě patří do církve a chodí do kostela a jak lidé tradiční náboženské systémy hodnotí. Ukazujeme, že pokles počtu členů je typický pro tradiční denominace s masovým členstvím, zatímco menší církevní uskupení zaznamenávají poměrně dynamický růst. V dalších částech práce přesouváme naši pozornost od náboženského chování k tomu, čemu česká populace věří. Dokumentujeme přitom, že v České republice je masově rozšířena víra v nadpřirozeno, ale že převážná většina společnosti tuto víru nevnímá jako víru náboženskou.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
náboženství a religiozita