kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Česká žena v práci a rodině posledního tisíciletí

Křížková, Alena. 2002. „Česká žena v práci a rodině posledního tisíciletí.“ Pp. 148-160 in Současná česká společnost. Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-009-5.

Studie poukazuje na vztah ženských rodinných a pracovních rolí jako gender konflikt, který je důsledkem ostré hranice mezi soukromou a veřejnou sférou v naší společnosti. popisuje nerovnosti v pozici žen v obou těchto oblastech.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociální nerovnosti