recenzovaný článek
SOUKUP, Petr - LUPAČ, Petr - SLÁDEK, Jan - NOVÁKOVÁ, Petra - BUCHTÍK, Martin. 2009. „Češky a Češi v kyberprostoru.“ Bezpečnostní teorie a praxe. ISSN 1801-8211.

Zestručněná zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu „Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“

Left

Témata: 
média
Sdílejte tuto stránku