kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek. 2009. „Český parlamentarismus: přehled.“ Pp. 23-37 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Kapitola poskytuje přehled českého parlamentarismu, představuje jeho současnou podobu a základní struktury jeho vnitřní organizace. Kapitola popisuje historii českého parlamentarismu, strukturu českého parlamentu, vztahy obou komor a jejich odlišné pravomoci. Dále analyzuje vnitřní organizaci parlamentu, především základní parlamentní orgány jako jeho vedení, kluby a výbory. Na závěr shrnuje základní faktory institucionalizace českého parlamentu v posledních dvou desetiletích.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku