kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. 2012. „Cesty k datům pro sociálněvědní výzkum.“ Pp. 12-19 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu, sdílení a analýzy sociálněvědních dat. Kapitola zároveň podrobně popisuje cíle, účel a strukturu knihy s názvem Cesty k datům.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy