recenzovaný článek
Smith, Michael L. 2006. „Cesty k efektivní přímé demokracii: česká místní referenda v regionálním srovnání.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 8 (4): 399–422. ISSN 1211-3247.

Článek poskytuje přehled údajů o politice místních referendech v České republice mezi 2000-2005 a srovnává českou zkušenost s údajem o místních referendech v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Článek využil obsahové analýzy českých mediálních zdrojů (doplněných informacemi od obecních úřadů) k vytvoření co nejúplnějšího datového souboru českých místních referend. Analýza se zaměřuje na identifikaci proměnných, jež přispívají ke schopnosti občanů úspěšně prosadit konání referenda o místních kontroverzních otázkách.

Left

Témata: 
občanská společnost
sociologická data
Sdílejte tuto stránku