Stáhnout PDF (19.97925 MB)
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

Changing social status of pensioners and the prospects of pension reform in the Czech Republic

Večerník, Jiří. 2006. „Changing social status of pensioners and the prospects of pension reform in the Czech Republic.“ Prague Economic Papers 15 (3): 195-213. ISSN 1210-0455.

Změny sociálního statusu důchodců jsou strukturovány podle stylizovaných období. Komunistický režim odsunul důchodce na okraj společnosti. Přechod k demokracii je nadal skutečným volebním právem. Poté je pojednána debata o důchodové reformě a možný dopad jejích současných návrhů na budoucí příjmy důchodců. V závěru je zdůrazněna důležitost zahrnutí dětí do systému a zvýšení zaměstnanosti starších osob.

Left

Oddělení: 
Témata: 
práce
sociální nerovnosti
transformace