popularizační článek
Kolářová, Marta

Co evokuje pojem třída?