recenzovaný článek
Linek, Lukáš

Co ne/dělat s teorií kartelové strany?

Linek, Lukáš. 2002. „Co ne/dělat s teorií kartelové strany?“ Politologická revue 8 (2): 117-133. ISSN 1211-0353.

Tento článek je reakcí na příspěvek uveřejněný v minulém čísle Politologické revue o aplikaci teorie kartelové strany v České republice, v němž byla na 4 oblastech dokazována postupující kartelizace českých politických stran. Autor článku odmítá přístup, který zjednodušuje aplikaci teorie kartelové strany na systémovou úroveň, a argumentuje ve prospěch orientace na úroveň individuální strany. Autor odmítá též tezi, že kartelizaci lze spojit s podpisem smlouvy o stabilitě politických poměrů mezi ODS a ČSSD v roce 1998.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)