kapitola v knize / monografii
Linek, L. 2012. „Co rozhodlo volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a co jsme se dozvěděli o volebním chování v ČR?“ Pp. 209–217 in L. Linek (ed.). Voliči a volby 2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Slon. 255 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku