recenzovaný článek
Linek, Lukáš

Conversovy proměnné stále platí aneb Co ovlivňuje sílu vazeb mezi politickými postoji?

Linek, Lukáš. 2008. „Conversovy proměnné stále platí aneb Co ovlivňuje sílu vazeb mezi politickými postoji?“ Data a výzkum - SDA Info 2 (1): 31-47. ISSN 1802-8152.

Tato studie zkoumá vazby mezi postoji ohledně role vlády v hospodářství za použití dat z ISSP 2006. Studie potvrdila, že zdroje vazeb mezi postoji v ČR jsou obdobné jako v západní Evropě a USA. Konkrétně ukazuje, že třída, vzdělání a další socio-demografické charakteristiky mají minimální vliv na sílu vazeb. Naopak Conversovo tvrzení, že tyto vazby jsou determinovány zapojením do politiky, politickou informovaností a stranickou identifikací bylo potvrzeno.