kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 2006. „The Czech Republic: critical democrats and the persistence of democratic values.“ Pp. 101-118 in Klingemann, Hans-Dieter, Dieter Fuchs, Jan Zielonka (eds.). Democracy and Political Culture in Eastern Europe. Abingdon, New York: Routledge. 416 s. ISBN 0-415-38602-0.

Kapitola je založena na datech World Value Survey a přináší obraz o podpoře demokratickému/autokratickému režimu, politické angažovanosti, důvěře v instituce, postojích a utváření demokratického étosu politické a občanské komunity. Dále ověřuje hypotézu o trvanlivosti demokratických hodnot v české společnosti, které přečkaly i komunistický režim.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku