impaktovaný článek
Simonová, N., D. Hamplová

Další vzdělávání dospělých v České republice – kdo se ho účastní a s jakými důsledky?