kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2012. „Data získaná z komparativních politologických šetření.“ Pp. 244-267 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Kapitola poskytuje přehled mezinárodních šetření politických postojů a chování, kterých se účastnila Česká republika (a částečně Slovensko). Autor předkládá popis významných šetření jako je Eurobarometer, Comparative Study of Electoral Systems (CSES), European Election Study (EES) a Civic Education Study (CIVED). Část kapitoly je věnována šetření politických témat, která proběhla v rámci projektů ISSP, EVS, ESS a WVS.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy