kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana. 2009. „Demografická a socioekonomická dynamika obcí Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí za psoledních 20 let jako podmiňující faktor jejich rozvoje.“ Pp. 13-23 in Čermák, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Sociologické studie / Sociological Studies 09:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.

Kapitola ukazuje kontext, ve kterém je uskutečňována lokální politika a realizovány různé formy rozvojového partnerství. Analyzuje geografickou polohu sledovaných obcí, jejich atraktivitu jakožto lokálního centra i na socio-ekonomickou strukturu obyvatel. Ukazuje se, že všechny tři sledované obce jsou relativně přitažlivým místem pracovní dojížďky a že mají okolo sebe pás suburbánních obcí. Na druhou stranu, v současnosti všechny tři obce migračně ztrácejí obyvatelstvo v mladém produktivním věku.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
regiony
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku