odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman. 2007. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 155 s. ISBN 978-80-7330-128-6.

Kniha se věnuje nárůstu mimomanželské plodnosti po roce 1989 v České republice. Poté, co popisujeme demografický vývoj, se kniha věnuje následujícím otázkám. Jaké jsou postoje vůči rození děti mimo manželství? Kolik z mimomanželsky narozených dětí se rodí osamělým matkám? Jakou motivaci mají ženy k tomu, aby se vdaly, resp. zůstaly neprovdané. Komu se může v českém sociálním systému vyplatit zůstat neprovdanou matkou? Vyplácí se osamělým matkám vyplácí pracovat? Jak se liší hospodaření úplných a neúplných rodin? Jak se do výchovy zapojují ženatí a nesezdaní otcové?

Sdílejte tuto stránku