nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra

Domácí násilí

Rakušanová, Petra. 2002. „Domácí násilí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (1): 15-16. ISSN 1213-0028.