popularizační článek
Večerník, Jiří

Důchodci hodně získali, děti zase ztratily

Večerník, Jiří. 1998. „Důchodci hodně získali, děti zase ztratily.“ MF Dnes 9 (18. 8. 1998). ISSN 1210-1168.

Left

Oddělení: 
Témata: 
sociální nerovnosti
sociální politika
věk a stárnutí