kapitola v konferenčním sborníku
Sedláčková, Markéta. 2004. „Důvěra v demokratické společnosti: Otázka vztahu interpersonální a institucionální důvěry.“ Pp. 135-150 in Kabele Jiří, Martin Potůček, Irena Prázová, Arnošt Veselý (eds.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii I. Sociologie-prognostika a správa. Praha: MATFYZ Press. ISBN 80-86732-35-5.

Článek ověřuje hypotézu o vztahu mezi interpersonální důvěrou a důvěrou v politické instituce (Rose, Mishler), na datech z výzkumného šetření v České republice (Aktér 2001). Výsledky ukazují, že zatímco důvěra v instituce souvisí s důvěrou v demokracii, interpersonální důvěra nesouvisí příliš jak s institucionální důvěrou, tak ani s důvěrou v demokracii.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
EU
mezilidské vztahy
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku