impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Editorial

Kostelecký, Tomáš. 2007. „Editorial.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 884-887. ISSN 0038-0288.

Autor zdůrazňuje význam prostorové dimenze společenských jevů a nezbytnost jejího zkoumání v empirickém společenskovědním výzkumu. Shrnuje obsah tematického monočísla časopisu, které se tématem zabývá.