Stáhnout PDF (53.225625 MB)
recenzovaný článek
Hamplová, Dana, Céline Le Bourdais

Educational Homogamy of Married and Unmarried Couples in English and French Canada

Hamplová, Dana, Céline Le Bourdais. 2008. „Educational Homogamy of Married and Unmarried Couples in English and French Canada.“ Canadian Journal of Sociology 33 (4): 845-872. ISSN 0318-6431.

Studie zkoumá relativní podobnost výběrového párování s ohledem na vzdělání u manželských a nesezdaných párů. Používá data z kanadského censu z roku 2001 a srovnává Quebec se zbytkem Kanady, protože tyto regiony se výrazně liší ve svých demografických trendech, zvláště s ohledem na nesezdaná soužití. Výsledky ukazují, že rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím jsou však podobné v obou částech kanady a že nesezdané páry jsou obecně méně homogamní.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
vzdělání