recenzovaný článek
Hamplová, Dana, Céline Le Bourdais. 2008. „Educational Homogamy of Married and Unmarried Couples in English and French Canada.“ Canadian Journal of Sociology 33 (4): 845-872. ISSN 0318-6431.

Studie zkoumá relativní podobnost výběrového párování s ohledem na vzdělání u manželských a nesezdaných párů. Používá data z kanadského censu z roku 2001 a srovnává Quebec se zbytkem Kanady, protože tyto regiony se výrazně liší ve svých demografických trendech, zvláště s ohledem na nesezdaná soužití. Výsledky ukazují, že rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím jsou však podobné v obou částech kanady a že nesezdané páry jsou obecně méně homogamní.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
vzdělání
Sdílejte tuto stránku