impaktovaný článek
Simonová, Natalie, Tomáš Katrňák. 2008. „Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (4): 725–743. ISSN 0038-0288.

Tato stať podává přehled hlavních přelomových bodů ve zkoumání vzdělanostních nerovností, a to jak v rovině věcné, tak metodologické. Text se zaměřuje na ty autory a jejich koncepce, jejichž přínos znamenal ve své době zásadní inovaci, posunující analýzu i vědění v oblasti výzkumu vzdělanostních nerovností významně vpřed. Vymezujeme celkem tři období, přičemž v každém z nich představujeme dvě stěžejní koncepce.

This article provides a look at the main turning points in research on educational inequalities, both at the level of the field’s subject matter and its methodology. The text focuses on authors and concepts that in their time constituted a major innovation, significantly advancing analysis and knowledge in the field of research on educational inequalities. The authors define three basic periods, and for each one present two key concepts.

Sdílejte tuto stránku