kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana. 2006. „Employment Exits of Older Workers in the Czech Republic.“ Pp. 281-300 in Blossfeld, Hans-Peter, Sandra Buchholz, Dirk Hofäcker (eds). Globalization, Uncertainty and Later Careers in Society. London, New York: Routledge. 354 s. ISBN 9780415376457.

Kapitola se věnuje odchodům do důchodu českých mužů a žen v devadesátých letech. Ukazuje, že rostoucí tlak na pracovním trhu zvyšoval pravděpodobnost, že lidé budou odcházet to důchodu. Riziko odchodu do důchodu a časování odchodu však bylo silně závislé na lidském kapitálu pracovnika.

Left

Témata: 
práce
transformace
věk a stárnutí
Sdílejte tuto stránku