recenzovaný článek
Krejčí, Jindřich. 2007. „Evropský systém datových služeb: stále v přípravě, ale pokročilé.“ Data a výzkum - SDA Info 1 (1): 35-46. ISSN 1802-8152.

Archivy sociálních dat plní významnou úlohu pro mezinárodní srovnávací výzkum, a to v poskytování dat i při přípravě šetření. Společná propojená evropská datová infrastruktura je žádaným nástrojem pro zlepšní služeb v této oblasti. Několik projektů (DDI, NESSTAR, MADIERA atd.) již dosáhlo významný pokrok při vytváření východisek. Nyní je v rámci procesu ESFRI na tomto základě připravováno zdokonalení celoevropské výzkumné infrastruktury CESSDA.

In the area of international comparative research social data archives have an important role in both, dissemination of survey data and participation in organisation of surveys. Common European networked data infrastructure is desired tool, which would provide more efficient services in this respect. Several projects (DDI, NESSTAR, MADIERA, etc.) have accomplished significant progress. Now major upgrade of Pan-european CESSDA Research Infrastructure is under preparation within the ESFRI process.

Sdílejte tuto stránku