recenzovaný článek
Šimon, Martin. 2022. „Fantomové hranice jako zdroje dat pro porozumění volbám.“ Geografické rozhledy 31 (3): 36–37. ISSN 1210-3004.

Výzkum na pomezí politické geografie a historie ukazuje, že i dávno zaniklé územní jednotky a historické členění prostoru se mohou uplatnit v chování obyvatel v současnosti. Cílem článku je představit fantomové hranice jakožto unikátní typ hranic. Příklad fantomových hranic je představen s využitím digitalizovaných historických dat a dat webových archivů o volebním chování na případu prvních prezidentských voleb z roku 2013.

 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
hodnotové orientace
identita
město a vesnice
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

Volební neúčast v prezidentských volbách 2013