recenzovaný článek
Uhde, Zuzana. 2010. „Feministický pohled na interkulturní dialog.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (1): 17-19. ISSN 1213-0028.

Článek je příspěvkem k diskusi o feministické teorii, globálních nerovnostech a závazků k interkulturnímu dialogu. Rovněž objasňuje zázemí teoretických tezí feministické teoretičky Alison Jagger.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
Sdílejte tuto stránku