kapitola v knize / monografii
Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka. 2018. „Fragmented Politics: Divided Opposition and Weak Governments in the Czech Republic.“ Pp. 53-74 in: Meißelbach C., Lempp J., Dreischer S. (eds). Politikwissenschaft als Beruf. Wiesbaden: Springer VS. 450. ISBN 978-3-658-21556-9. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-21557-6_6.

Kapitola se zaměřuje na interakci mezi vládou a opozicí v českém parlamentu a poskytuje pohled na fungování roztříštěné politiky - rozdělená opozice a slabá vláda. Kapitola ukazuje na příkladu hospodářské krize rozdílnost chování obou typů parlamentní opozice. Postoj permanentní opozice vůči úsporám a rozpočtu je odmítavý a v souladu s její ideologickou linií. Mainstreamová opozice vykazuje více variant chování, které se pohybuje mezi konsensuálním a odmítavým. Důsledkem slabých vládních koalic a konfrontační opozice je opakování úřednických vlád, které umožní překlenout rozdělení stran a zajistí dokončení volebního období.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku