impaktovaný článek
Ďurďovič, Martin. 2008. „Gadamerova hermeneutika a rozumějící sociologie.“ Filosofický časopis 59 (4): 509-531. ISSN 0015-1831.

Článek sleduje možnost rozšíření Gadamerovy hermeneutické teorie výkladu textu rovněž na teorii výkladu lidského jednání. Jako předpoklad a vzor pro rozvinutí hermeneutických zkoumání autorovi slouží téma rozumějící sociologie. Jednotlivé části článku jsou zaměřeny na analýzu koncepce rozumění sociálnímu jednání Maxe Webera, na následnou kritiku a fenomenologické přepracování této koncepce v sociologické teorii jednání Alfreda Schütze a nakonec pak především na diferencovaná zkoumání problému rozumění jednání druhého, jehož sociologické pojednání je v článku vztaženo k základnějšímu filosofickému pojetí rozumění, jak bylo předloženo v Gadamerově hermeneutice. Studie jako celek ukazuje nejen to, že Gadamerovy pojmy horizontu, splývání horizontů a hermeneutické situace mohou být smysluplně přeneseny na otázku výkladu lidského jednání, nýbrž i to, že by před sociologickou a filosofickou teorií jednání mohly otevřít nové perspektivy výzkumu.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku