working paper
Křížková, Alena (ed.), Hašková, Hana, Simerská, Lenka, Kutálková, Petra, Uhde, Zuzana. 2005. „Gender Mainstreaming Case Studies.“ Work Package 6/2005. Belfast: Queen’s University . 88 s.

Report pro Workpackage 6 popisuje politický proces implementace principu gender mainstreamingu v České republice. Popis začíná stavem institucionálních a legislativních opatření pro genderovou rovnost před rokem 1989. Dále popisujeme proces implementace principu gender mainstreamingu po roce 1989, včetně účastnících se institucí a využitých metod. Report zdůrazňuje podmíněnost tohoto procesu vstupem České republiky do EU. Pro vstup ČR do EU bylo nezbytné implementovat základní EU direktivy do českého právního řádu. Jako případové studie byly zvoleny dvě direktivy: rovné zacházení s muži a ženami v zaměstnání a obchod s lidmi. Analýza se zaměřuje na roli individuálních aktérů ve vládě a zároveň aktérů občanské společnosti – zejména ženských neziskových organizací.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku