nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2007. „Gender a občanství v multikulturní Evropě.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (1): 56-60. ISSN 1213-0028.

V článku je definováno občanství nejen ve smyslu práv a povinností, ale i cesty politické a ekonomické participace, a vědomí a praxe sociálního a kulturního začlenění a sounáležitosti. Dosahování plného občanství tak zahrnuje jak politické procesy redistribuce materiálních, ekonomických a politických zdrojů, tak i uznání, což implikuje i kulturní a sociální transformacigenderově, etnicky či národnostně definovaného aktéra/aktérky.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku