kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2005. „Gender roles, family policy and family behavior: Changing Czech society in the European context.“ Pp. 23-52 in H. Haukanes, F. Pine (eds). Generations, Kinship and Care. Gendered Provisions of Social Security in Central Eastern Europe. Bergen: University of Bergen. ISBN 82-91878-11-0.

V textu je analyzován rostoucí rozdíl v názorech českých mužů a žen na genderové role. Dále je pozornost soustředěna na posun v příjmové chudobě v ČR, a to směrem k větší inkluzi domácností s dětmi. Nakonec je vysvětlen fakt, že mladé české matky zůstávají v domácnosti s malými dětmi delší dobu než předchozí generace českých žen, ačkoliv souhlas s názorem, že ekonomická aktivita ženy má pro rodinu a výchovu dětí negativní následky, v ČR klesá.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Sdílejte tuto stránku