odborná kniha / monografie
Formánková, Lenka, Maříková, Hana, Křížková, Alena, Volejníčková, Romana. 2015. Gender a rovnováha moci. Podpora rovného prístupu žen a mužu do řídicích pozic v sociálním a konvencním podniku v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 60. ISBN 978-80-7330-273-3.

Kvalitativní studie se zaměřila na problematiku rovného přístupu žen (a mužů) do manažerských a řídicích pozic v jednom sociálním a jednom konvenčním podniku v České republice. Výsledky studie prokazují nedostatek genderové citlivosti k diskriminaci na základě genderu, opakování genderových stereotypů a chybějící interní politiku (formální postupy) na podporu žen ve vedoucích pozicích ve sledovaných firmách.

Sdílejte tuto stránku