kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2005. „Gender a rozvoj.“ Pp. 109–123 in Š. Waisová a kol. . Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Aleš Čeněk. 376 s. ISBN 80-86898-54-7.

Left

Témata: 
gender
globalizace
Sdílejte tuto stránku