kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta, Anna Oravcová. 2018. „Gender a subkultury: prosazování žen v punku a hip hopu.“ Pp. 301-341 in Jan Charvát, Bob Kuřík a kol. Mikrofon je naše bomba: Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga. 419 s. ISBN 978-80-7476-137-9.

Left

Témata: 
gender
identita
kultura
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku