nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Genderová identita - základní definice, konstrukce, koncepty

Křížková, Alena. 2001. „Genderová identita - základní definice, konstrukce, koncepty.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (3): 1-2. ISSN 1213-0028.

V tomto čísle bychom se rády zaměřily na tématiku genderové identity a transgenderu. Jde přitom o téma, které se až donedávna vnímalo striktně jako lékařský problém, který je možno vyřešit úspěšnou „léčbou“. Již méně pozornosti bylo věnováno sociálním aspektům přechodu genderu, které mohou nabývat různých forem.