nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2010. „Geopolitické změny v organizaci péče a jejich sociálně politické implikace.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (1): 92-94. ISSN 1213-0028.

Pečovatelská práce postrádá společenské uznání i ekonomické zajištění. Vykonávána je těmi, kteří mají málo příležitostí na formálním trhu práce. Využívání neformální placená pečovatelské práce je často jedinou a nezřídka i státem podporovanou možností kombinování práce a péče, a zajištění péče ve středně příjmových rodinách. Změny v organizaci péče otevírají otázky, které se týkají individualismu, etnicity, genderu, marginalizace, exkluze, inkluze, migrace, občanství a nerovností.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
péče
práce
sociální politika
Sdílejte tuto stránku