kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2013. „Hudební subkultury mládeže v současné ČR - possubkulturní či postsocialistické?“ Pp. 232-248 in . Populární kultura v českém prostoru. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 328 s. ISBN 978-80-246-2192-0.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
identita
kultura
životní styl
Sdílejte tuto stránku