jiná publikace
Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linek, Lukáš, Maříková, Hana, Rakušanová, Petra, Simerská, Lenka, Václavíková-Helšusová, Lenka . 2005. „Identifying Barriers to Women´s Participation.“ Praha : Sociologický ústav AV ČR. (Výzkumná zpráva pro Queen’s University Belfast, United Kingdom)

Výzkumná zpráva analyzuje bariéry pro politickou participaci žen v ČR, ukazuje pozitivní příklady politických akcí, které posilují ženskou politickou participaci, a končí doporučeními pro zvýšení ženské politické participace v ČR.
 

Sdílejte tuto stránku