impaktovaný článek
Radimská, Radka. 2003. „Individuum a rodina: teorie soukromého života podle Francoise de Singlyho.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 667-686. ISSN 0038-0288.

Článek pojednává o teorii francouzského sociologa rodiny F. de Singlyho a vysvětluje jeho pojetí soukromého života.

 

Sdílejte tuto stránku