kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra

Informovanost o obecních záležitostech a spokojenost s lokální politikou: postřehy z dlouhodobého výzkumu tří měst

Patočková, Věra. 2011. „Informovanost o obecních záležitostech a spokojenost s lokální politikou: postřehy z dlouhodobého výzkumu tří měst.“ Pp. 84-95 in Čermák, Daniel, Jana Vobecká a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 182 s. ISBN 978-80-7419-067-4.

Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, ale také s jakými obtížemi se uvedené procesy prosazují. Kniha obsahuje jak teoretické uvedení do problematiky partnerství a participace, tak konkrétní příklady praxe jejich naplňování v regionech a obcích.

Left

Témata: 
regiony
veřejná správa
veřejné mínění

Připojené odkazy