jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Marešová, Jana. 2014. „Informovanost veřejnosti o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti.“ Praha: SOÚ AV ČR, 38 s. (výzkumná zpráva)

Zpráva obsahuje analýzu výsledků výzkumu, jehož účelem bylo zjistit: a) jak jsou čeští občané informováni o problematice radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva; b) jak jsou informováni o projektu výstavby hlubinného úložiště (dále HÚ) v ČR; c) jaké názory zaujímají k některým speciálním otázkám spojeným s těmito dvěma tématy.

Sdílejte tuto stránku