kapitola v knize / monografii
Illner, Michal. 2007. „Institucionalizované formy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě a jejich právní regulace.“ Pp. 17-26 in Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Kapitola podává orientační přehled o současné právní úpravě různých forem spolupráce a partnerství obcí a participace občanů v místní veřejné správě v ČR. Mapuje z tohoto hlediska vzájemnou spolupráci mezi obcemi, jejich partnerství se soukromými a dalšími subjekty a různé způsoby participace občanů.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku