recenzovaný článek
Hamplová, Dana

Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji

Hamplová, Dana. 2001. „Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji.“ Soudobé dějiny 8 (2-3): 294-311. ISSN 1210-7050.

Článek se zabývá vývojem náboženství v České republice v druhé polovině 20. století a rozlišuje přitom náboženství organizované a obecnou víru v nadpřirozeno. Během komunistického režimu se významně snížil podíl obyvatelstva s náboženským vyznáním, prudce poklesla návštěvnost bohoslužeb i podíl dětí, které chodily na náboženskou výuku. Za tímto silně sekularizovaným povrchem se však skrýval silný náboženský potenciál, který se ovšem mohl uplatnit až po pádu komunistického režimu.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita