Stáhnout PDF (66.017375 MB)
recenzovaný článek
Linek, L.

Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky

Linek, L. 2011. „Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky.“ Data a výzkum - SDA 5(1): 7–34.

Tato studie představuje koncept politického odcizení, jeho měření a operacionalizaci. Autor v ní staví na rozlišení čtyř základních typů orientace směrem k politickým režimům a jejich institucím. Jde o legitimitu režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení a politické odcizení.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)