nerecenzovaný článek
Červenka, Jan

Jak občané hodnotí transformaci