kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2003. „Jak to vidí veřejnost? Názory na (ne)dostupnost vyššího vzdělání, na (ne)rovnost šancí a na (ne)možná řešení.“ Pp. 84-104 in Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy. 135 s. ISBN 80-903316-1-0.

Cílem kapitoly je ukázat, jak omezenou nabídku příležitostí ke studiu na některých středních a zejména vysokých školách a existenci poměrně velkých nerovností v přístupu k vyššímu a kvalitnímu vzdělání vnímá česká veřejnost. Na tyto otázky se pokouší odpovědět analýza dat ze tří výzkumů: dvou výzkumů veřejného mínění provedených v září 2003 a speciálního šetření téměř sedmi tisíc rodičů patnáctiletých žáků vybraných škol provedeného v rámci projektu PISA 2003.

The goal of the chapter is to show how czech population perceives a limited offer of educational opportunities at some high schools and universities, and also what is its feeling about relatively high inequalities in access to higher education. The article answers these questions through data from three surveys: two public opinion surveys taken in September 2003 and a special research of almost seven thousand parents fifteen years old students' attending schools which are included in PISA 2003 project.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
veřejné mínění
vzdělání
Sdílejte tuto stránku