popularizační článek
Kolářová, Marta

Jak zkoumat globalizovanou kulturu?