kapitola v knize / monografii
Sunega Petr. 2015. „Je český „člověk panelákový“ ohroženým druhem? .“ Pp. 106-110 in Lyons, P.; Kindlerová, R. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Podle výsledků Sčítání lidu z roku 2011 žije zhruba čtvrtina české populace v domech postavených panelovou technologií. Ještě v roce 2001 přitom žilo v panelácích téměř 31 % lidí. Může být úbytek lidí žijících v Česku v panelácích způsoben „mediální masáží“ podobně jako v bývalém východním Německu? S opatrností lze konstatovat, že český člověk panelákový se zatím ohroženým druhem nestává a jeho vyhynutí v nejbližších letech nehrozí.

Census 2011 data show that 1 of 4 people in the Czech Republic lives in a dwelling located in prefabricated building. However, the share of population living in prefab housing was even higher in 2001 – almost 31% of population. Can we explain the decrease in the share of people living in prefab housing in the Czech Republic by negative image (and negative perceptions) of the prefab housing produced by the news media as in former East Germany? The chapter concludes that Czech “prefab-housing man” cannot be perceived as an endangered species and his extinction is not on the agenda, yet.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
Sdílejte tuto stránku